Köpvillkor

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Apex Import AB (Organisationsnummer: 556591-1749) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://www.apexmaterialhantering.se ("Webbplatsen" nedan) samt via telefon eller e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§2. Beställning

 

Hos Apex Import AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Apex Import AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Bekräfta" i kassan (steg 6 av 6). Genom att klicka på knappen "Bekräfta" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Apex Import AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse från Apexmaterialhantering.se." till den e-postadress som du angav när du beställde. Apex Import AB erbjuder även kunder att göra beställning på telefon: 036-188085 eller via e-post till: apexmaterialhantering@apeximport.se.

När vi skickar e-postmeddelandet "Orderbekräftelse från Apexmaterialhantering.se." till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Apex Import AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

Om du skulle beställa en eller flera produkter med leveransstatus "Ring för offert" kommer Apex Import AB skicka en offert till dig, om du accepterar offerten utan ändringar sluts detta Avtal. Om du önskar ändra offertens innehåll eller specifikation sluts detta Avtal om Apex Import AB accepterar dina förslag på ändringar (ny beställning).

Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka till privatpersoner.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) och kan antingen redovisas inklusive eller exklusive mervärdesskatt (moms) genom att besökaren klickar på knappen för momsvisning. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt tillkommer (om inte annat är överenskommet) vid varje beställning, se §7. Leverans i Avtalet för mer information. Om ordervärdet inte överstiger 500:- (exkl. moms) tillkommer en hanteringskostnad på 120:- .

 
Erbjudanden


Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§5. Betalning

 

Fakturabetalning
Apex Import AB erbjuder kunder att betala mot faktura med 20 dagars betalningstid (om inte annat har avtalats). Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 45 kr samt dröjsmålsränta om 10 %. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Om kunden är privatperson eller enskild näringsidkare skickas en omfrågadekopia till kunden via post. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§6. Fullgörande

Apex Import AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet "Orderbekräftelse från Apexmaterialhantering.se.". Apex Import AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§7. Leverans

 

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Apex Import AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Lagerstatusen anger om produkten finns i lager vid beställningstillfället. Generella leveranstider anges nedan, om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus kommer ordern dellevereras.

Fraktkostnad:

Frakt tillkommer utöver den totalsumma som visas i kassan. Vi skickar normalt sett med DHL och fakturerar er för den faktiska fraktkostnaden för er försändelse. Önskar att vi sänder en order på ert kundnummer hos någon av de vanligaste fraktbolagen kontakta oss (apexmaterialhantering@apeximport.se eller 036-18 80 85) med vilket fraktbolag ni önskar använda samt ert kundnummer hos detta fraktbolag.
Observera att vissa ordrar skickas direkt från fabrik utanför Sveriges gränser.

Emballage:

Extra emballge finns som tillval och kostar 5 % av nettopriset på ordervärdet.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Apex Import AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Apex Import AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveransförsening
Om kunden ingått detta avtal i egenskap av privatperson har kunden alltid rätt att häva avtalet utan kostnad om leveransförseningen är av väsentlig betydelse eller om Apex Import AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Apex Import AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Apex Import AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Vid transport från Apex Import AB till dig står du för transportrisken. Om du ingått detta avtal i egenskap av privatperson står dock alltid Apex Import AB transportrisken under transporten till dig. 

Tillbaka till innehållsförteckningen


§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Apex Import AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Apex Import AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Apex Import AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Apex Import AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Apex Import AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Apex Import AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Apex Import ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Apex Import AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
Apex Import AB
Vitmossevägen 1, Fack 14 
554 75 Jönköping
E-post: apexmaterialhantering@apeximport.se
Telefon: 036-18 80 85.

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Apex Import AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Apex Import AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Apex Import AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Apex Import AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: apexmaterialhantering@apeximport.se eller telefon: 036-188085.

Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Apex Import AB eller på annat sätt uppvisar fel som Apex Import AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Apex Import ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Apex Import ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 20 dagar från leverans genom att kontakta Apex Import AB via e-post på apexmaterialhantering@apeximport.se eller på telefon 036-188085.

Särskilda villkor för näringsidkare:
-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av Apex Import AB.
-Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.
-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.

Handla tryggt med garanti
Vissa produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor. Läs mer om våra garantivillkor här.

Retur vid reklamation eller garantiärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Apex Import AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Apex Import AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Apex Import AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Apex Import AB är du ansvarig för att produkterna når Apex Import AB i oskadat skick. Apex Import AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returinstruktioner
Instruktioner om returförfarande finns bipackad i varje försändelse. Skulle dessa saknas ber vi dig kontakta oss.

Återbetalningar
Apex Import AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Apex Import AB.

Hävningsförbehåll
Apex Import AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Apex Import AB.

Ändringsförbehåll
Apex Import AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Apex Import AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Apex Import AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Apex Import ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Apex Import ABs kontroll och som Apex Import AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Apex Import AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Apex Import AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Apex Import AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Apex Import AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Apex Import AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Apex Import AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Apex Import AB.

Reservation för leveransförsening utanför Apex Import ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Apex Import ABs kontroll, skall inte Apex Import AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Apex Import AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Apex Import AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Apex Import AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Apex Import AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Apex Import AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig:
Apex Import AB (Org. 556591-1749)
Vitmossevägen 1, Fack 14 
554 75 Jönköping

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Organisationsnummer
-Köphistorik hos Apex Import AB

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Apex Import AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Apex Import AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

§14. Övrigt

 

Polisanmälan
Apex Import AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Apex Import AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Apex Import AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Jönköpings tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Apex Import AB följa nämndens beslut.