Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Apexior 1

Ordinarie pris 3 100 SEK
Ordinarie pris Försäljningspris 3 100 SEK
Rea Slutsåld

ex. moms

Specialfärg för heta/våta järn och stålytor, avsedd att förhindra korrosion. Exempel på användningsområden: ångpannor, ångackumulatorer, matarvattentankar,
kondensvattentankar, ångturbiner – kort sagt: alla ytor, utsatta för ånga och vatten med temperatur 90°C - 540°C.

Förbehandling
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Om det inte är möjligt att blästra rengör ytan som skall målas med stålborste så noggrant som möjligt.

Apexior Nr.1 stryks direkt på plåtytan med pensel. Första strykningen skall arbetas väl in i ytan, särskilt vid vassa kanter, hörn, svetsfogar, bultar och muttrar så att ytan blir fullständigt täckt. Skiktet skall vara tunt och jämt. Andra och tredje strykningen
efter 8 timmar (om temp. är minst 18°C). Ca 12 timmar efter sista strykningen är ytan torr. Fyll upp pannan eller tanken med vatten och höj temperaturen till över 100°C,
för att härda färgen, detta bör ske under minst 5 timmar.

Vid målning skall friskluftsmask användas och god ventilation ordnas – även med tanke på torktiden. Handskar bör användas. Ingen rökning eller öppen eld får förekomma i slutet rum. OBS! Färgen bör omröras noggrant även under målningen.
Om tanken inte skall användas efter målning skall den förslutas och skyddas mot fukt, lägg in något fuktabsorberande medel.

Sammansättning Asfaltsbaserad, bindelmedel amorf grafit. Fasta beståndsdelar 54% ± 2%
Färgtyp 1 komponent
Applicering Pensel, minst tre strykningar
Täckförmåga Ca 10 m2/liter
Skikttjocklek 40 μm i torrt tillstånd, 75 μm före torkning
Torktid Dammtorr 6-8 tim vid 15°C. Övermålningsbar minst 8 tim
Flampunkt 40°C
Färg Mattsvart
Förpackning Burk 5 liter
Lösningsmedel Thinner